ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                     00494-2019-0001

Доставка на лекарствен продукт PEMBROLIZUMAB 100 mg за УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД
 • Договор - 12.04.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена порръчка - 12.04.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 15.03.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Доклад - 15.03.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол - 15.03.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 11.03.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • eEEДОП - 24.01.2019  (Zip формат на файла) повече>>
 • Съдържание - 24.01.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация - 24.01.2019  (Excel  формат на файла) - повече>>
 • Документация - 24.01.2019  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление - 24.01.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 24.01.2019 (PDF формат на файла) повече>>