ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                     00494-2019-0002

Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура за образна диагностика  и ултразвукови диагностични апарати с доставка на резервни части, необходими за ремонтите в УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД
 • Договор - 08.07.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 08.07.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 08.07.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка - 08.07.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка - 17.06.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 24.04.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Доклад - 24.04.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 2 - 24.04.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 16.04.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 1 - 09.04.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • eEEДОП - 22.02.2019  (Zip формат на файла) повече>>
 • Съдържание - 22.02.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Приложения - 22.02.2019  (Excel  формат на файла) - повече>>
 • Документация - 22.02.2019  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление - 22.02.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 22.02.2019 (PDF формат на файла) повече>>