ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                     00494-2019-0003

Доставка на нетна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД
 • Обявление за изменение на договор - 22.07.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 17.05.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка - 17.05.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 08.04.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Доклад - 08.04.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол - 08.04.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • eEEДОП - 28.02.2019  (Zip формат на файла) повече>>
 • Съдържание - 28.02.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация - 28.02.2019  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление - 28.02.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 28.02.2019 (PDF формат на файла) повече>>