ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                     00494-2019-0010

Абонаментно и сервизно обслужване на ултразвукова диагностична апаратура, произведена от PHILIPS с доставка на резервни части, необходими за ремонтите в УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД
  • Договор - 08.07.2019 (PDF формат на файла) повече>>
  • Обявление за възложена поръчка - 08.07.2019 (PDF формат на файла) повече>>
  • Решение - 20.06.2019 (PDF формат на файла) повече>>
  • Доклад - 20.06.2019 (PDF формат на файла) повече>>
  • Протокол - 20.06.2019 (PDF формат на файла) повече>>
  • Приложение - 12.06.2019 ( Excel формат на файла) повече>>
  • Приложение - 12.06.2019 Word( формат на файла) повече>>
  • Покана - 12.06.2019 ( Word формат на файла) повече>>
  • Покана - 12.06.2019 (PDF формат на файла) повече>>
  • Решение - 12.06.2019 (PDF формат на файла) повече>>