ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                     00494-2019-0011

Доставка на канцеларски материали, офис консумативи и печат на бланки за УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД
 • Договор - 25.0.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 25.0.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка - 25.0.2019 (HTML формат на файла) повече>>
 • Решение - 23.08.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Доклад - 23.08.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол - 23.08.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Разяснение - 12.07.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Ценово предложение променено - 08.07.2019 ( Excel формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация променена - 08.07.2019 ( Excel формат на файла) повече>
 • Предложение за изпълнение на поръчката променено - 08.07.2019 ( Excel формат на файла) повече>>
 • Документация променена - 08.07.2019 ( Word формат на файла) повече>>
 • Съдържание променено - 08.07.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение променено - 08.07.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение за одобряване на обявление за изменение - 08.07.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Разяснение - 01.07.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Разяснение - 25.06.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • еЕЕДОП - 24.06.2019 (Zip формат на файла) повече>>
 • Ценово предложение- 24.06.2019 ( Excel формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация- 24.06.2019 ( Excel формат на файла) повече>
 • Предложение за изпълнение на поръчката- 24.06.2019 ( Excel формат на файла) повече>>
 • Документация - 24.06.2019 ( Word формат на файла) повече>>
 • Съдържание - 24.06.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 24.06.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление - 24.06.2019 (PDF формат на файла) повече>>