ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                     00494-2019-0012

Доставка на иригационни разтвори за интра и постоперативно приложение за УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД
  • Договор - 26.08.2019 (PDF формат на файла) повече>>
  • Обявление завъзложена поръчка - 26.08.2019 (PDF формат на файла) повече>>
  • Решение - 06.08.2019 (PDF формат на файла) повече>>
  • Доклад - 06.08.2019 (PDF формат на файла) повече>>
  • Протокол - 06.08.2019 (PDF формат на файла) повече>>
  • Документация - 24.07.2019 ( Word формат на файла) повече>>
  • Решение - 24.07.2019 (PDF формат на файла) повече>>
  • Покана - 24.07.2019 (PDF формат на файла) повече>>