ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                     00494-2019-0020

Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от дейността  на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД, подлежащи на третиране съгласно чл. 21, ал. 2 от Наредба №1/09.02.2015 г
  • Договор - 10.02.2020 (PDF формат на файла) повече>>
  • Обявление за възложена поръчка - 10.02.2020 (PDF формат на файла) повече>>
  • Решение - 16.01.2020 (PDF формат на файла) повече>>
  • Дклад - 16.01.2020 (PDF формат на файла) повече>>
  • Документация - 04.12.2019 ( Word формат на файла) повече>>
  • Решение - 04.12.2019 (PDF формат на файла) повече>>
  • Покана - 04.12.2019 (PDF формат на файла) повече>>