ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                     00494-2018-0003

Доставка на лекарствени продукти за онкологични заболявания за УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД  по две обособени позиции
 • Договор - 18.06.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 18.06.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 18.06.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 18.06.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка - 18.06.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка - 31.05.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 17.05.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Доклад - 17.05.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 2 - 17.05.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 09.05.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 1 - 19.04.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Разяснение - 26.03.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Разяснение - 13.03.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • еЕЕДОП - 09.03.2018  (Zip формат на файла) повече>>
 • Разяснение - 09.03.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация  (Excel формат на файла) повече>>
 • Съдържание  (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>