ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                     00494-2018-0004

Абонаментно сервизно обслужване на апарат за интраоперативно лъчелечение „IntraBeam”, произведен от Carl Zeiss, намиращ се в Операционен блок на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ "ЕАД за срок от 36 месеца
 • Договор - 31.04.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка - 31.04.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 19.04.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Доклад - 19.04.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 2 - 19.04.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 1 - 19.04.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 12.04.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • ЕЕДОП - 09.03.2018  (Zip формат на файла) повече>>
 • Разяснение - 09.03.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Съдържание  (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>