ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                     00494-2018-0005

Доставка на кардиостимулатори за УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ "ЕАД
 • Договор - 21.06.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 21.06.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 21.06.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 21.06.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 21.06.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка - 21.06.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 18.05.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Доклад - 18.05.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 2 - 18.05.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 14.05.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 1 - 24.04.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • еЕЕДОП -  (Zip формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация - (Excel формат на файла) повече>>
 • Съдържание  (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>