ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                     00494-2018-0006

Доставка на лекарствени продукти за УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ "ЕАД по две обособени позиции
 • Договор - 18.06.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 18.06.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 18.06.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 18.06.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 18.06.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 18.06.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка - 18.06.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка - 31.05.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 17.05.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Доклад - 17.05.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 2 - 17.05.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 09.05.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 1 - 25.04.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • еЕЕДОП - 14.03.2018  (Zip формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация - 14.03.2018  (Excel формат на файла) повече>>
 • Съдържание - 14.03.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация - 14.03.2018  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление - 14.03.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 14.03.2018 (PDF формат на файла) повече>>