ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                     00494-2018-0012

Доставка на лекарствени продукти за онкологични заболявания и за пациенти на хемодиализа за УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ "ЕАД
 • Договор 8 - 23.11.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 7 - 23.11.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 6 - 23.11.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 5 - 23.11.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 4 - 23.11.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 3 - 23.11.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 2 - 23.11.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 1 - 23.11.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка - 23.11.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка - 09.10.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение 2 - 09.10.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 27.09.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Доклад - 27.09.2018   (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 2 - 27.09.2018   (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 1 - 27.09.2018   (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 21.08.2018   (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение за прекратяване на процедурата в частта на номенклатурна единица №4 от обособена позиция №1 - 20.07.2018   (PDF формат на файла) повече>>
 • Разяснение - 16.07.2018   (PDF формат на файла) повече>>
 • еЕЕДОП - 27.06.2018 (Zip формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация - 27.06.2018  (Excel формат на файла) повече>>
 • Съдържание - 27.06.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация - 27.06.2018  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление - 27.06.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 27.06.2018 (PDF формат на файла) повече>>