ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                     00494-2018-0013

Доставка на общ медицинскик консуматив за УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ "ЕАД
 • Договор 10 - 27.11.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 9 - 27.11.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 8 - 27.11.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 7 - 27.11.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 6 - 27.11.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 5 - 27.11.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 4 - 27.11.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 3 - 27.11.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 2 - 27.11.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 1 - 27.11.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка - 27.11.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение за прекратяване на процедурата в частта на ном. ед. от обособена позиция № 5 - 31.10.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 15.10.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Доклад - 15.10.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 2 - 15.10.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 1 - 15.10.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 17.09.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Образци - приложения, променени - 17.07.2018 (Excel формат на файла) повече>>
 • Документация - променена - 17.07.2018  (Word формат на файла) повече>>
 • Решение за одобряване на обявление за изменение - 17.07.2018 (PDF формат на файла) повече>>
 • еЕЕДОП -  (Zip формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация - (Excel формат на файла) повече>>
 • Съдържание  (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>