ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                     00494-2018-0020

Доставка на лекарствен продукт IFOSFAMIDE 2000mg за УМБАЛ ”Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД 
 • Договор - 28.11.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка - 28.11.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 05.11.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Доклад - 05.11.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол - 05.11.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 31.10.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • еЕЕДОП - 18.09.2018  (Zip формат на файла) повече>>
 • Съдържание - 18.09.2018 (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация - 18.09.2018 (Excel формат на файла) повече>>
 • Документация - 18.09.2018  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление - 17.09.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 17.09.2018  (PDF формат на файла) повече>>