ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                     00494-2018-0027

Доставка на лабораторни реактиви и специфични консумативи за УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД по прекратени номенклатурни единици - доставка на базови реактиви за имунологична диагностика и контрол на трансплантати.
 • Договор - 27.03.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 27.03.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка - 27.03.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 06.03.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Доклад - 06.03.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол - 06.03.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 19.02.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • eEEДОП02.01.2019  (Zip формат на файла) повече>>
 • Съдържание02.01.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Предложение за изпълнение на поръчката - 02.01.2019  (Excel  формат на файла) - повече>
 • Техническа спецификация02.01.2019  (Excel  формат на файла) - повече>>
 • Документация02.01.2019  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление02.01.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 02.01.2019 (PDF формат на файла) повече>>