ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                     00494-2019-0004

Доставка на превързочни материали за нуждите на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД
 • Договор - 08.07.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 08.07.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 08.07.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 08.07.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 08.07.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 08.07.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 08.07.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка - 08.07.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка - 27.06.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение №2 - 10.06.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Доклад - 10.06.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол №2 - 10.06.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 30.05.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол №1 - 16.04.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • eEEДОП - 05.03.2019  (Zip формат на файла) повече>>
 • Съдържание05.03.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация05.03.2019  (Excel формат на файла) повече>>
 • Приложения05.03.2019  (Excel формат на файла) повече>>
 • Документация05.03.2019  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление 05.03.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 05.03.2019 (PDF формат на файла) повече>>