ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                     00494-2019-0008

Доставка на лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции на пациенти с вродени коагулопатии, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги в УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД
 • Договор - 25.07.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 25.07.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 25.07.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 25.07.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка - 25.07.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка - 22.07.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 03.07.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Доклад  - 03.07.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол - 03.07.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение за одобряване на обявление за изменение - 27.05.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Ценово предложение - 20.05.2019  (Excel формат на файла) повече>>
 • eEEДОП - 20.05.2019  (Zip формат на файла) повече>>
 • Съдържание20.05.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация20.05.2019  (Excel формат на файла) повече>>
 • Приложения20.05.2019  (Excel формат на файла) повече>>
 • Документация20.05.2019  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление 20.05.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 20.05.2019 (PDF формат на файла) повече>>