ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                     00494-2019-0014

Доставка на общ медицински консуматив за УМБАЛ ”Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД"
 • Договор - 07.02.2020 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 07.02.2020 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 07.02.2020 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 07.02.2020 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 07.02.2020 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 07.02.2020 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 07.02.2020 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 07.02.2020 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 07.02.2020 (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка - 07.02.2020 (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка - 10.01.2020 (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 16.12.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Доклад - 16.12.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 2 - 16.12.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 20.11.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 1 - 22.10.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • еЕЕDOP - 13.09.2019 (Zip формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация - 13.09.2019 (Excel формат на файла) повече>>
 • Съдържание - 13.09.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация - 13.09.2019 ( Word формат на файла) повече>>
 • Решение - 13.09.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление - 13.09.2019 (PDF формат на файла) повече>>