ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                     00494-2019-0019

Доставка на медицински изделия за Клиника по хемодиализа на  УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД
 • Решение - 11.02.2020 (PDF формат на файла) повече>>
 • Доклад - 11.02.2020 (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 2 - 11.02.2020 (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 03.02.2020 (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка - 31.01.2020 (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 1 - 10.01.2020 (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение за прекратяване на об.поз. № 8 - 08.01.2020 (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация - 20.11.2019 (Excel формат на файла) повече>>
 • Ценово предложение - 20.11.2019 (Excel формат на файла) повече>>
 • Предложение за изпълнение на поръчката - 20.11.2019 (Excel формат на файла) повече>>
 • еЕЕDOP - 20.11.2019 (Zip формат на файла) повече>>
 • Съдържание - 20.11.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация - 20.11.2019 ( Word формат на файла) повече>>
 • Решение - 20.11.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление - 20.11.2019 (PDF формат на файла) повече>>