ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                     00494-2019-0022

Доставка на лекарствен продукт Pegaspargase 750U/ml за КДКХО на УМБАЛ ”Царица Йоанна - ИСУЛ“ ЕАД

 • Договор - 10.02.2020 (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка - 10.02.2020 (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 21.01.2020 (PDF формат на файла) повече>>
 • Доклад - 21.01.2020 (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол - 21.01.2020 (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 16.01.2020 (PDF формат на файла) повече>>
 • Становище за осъществен контрол 2 - 23.12.2019 (Word формат на файла) повече>>
 • Становище за осъществен контрол 1 - 12.12.2019 (Word формат на файла) повече>>
 • Предложение за изпълнение на поръчката - 12.12.2019 (Excel формат на файла) повече>>
 • еЕЕDOP - 12.12.2019 (Zip формат на файла) повече>>
 • Документация - 12.12.2019 ( Word формат на файла) повече>>
 • Решение - 12.12.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление - 12.12.2019 (PDF формат на файла) повече>>