ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                     00494-2019-0023

Доставка на лекарствени продукти за общоболнично приложение за УМБАЛ ”Царица Йоанна - ИСУЛ“ ЕАД

  • Протокол № 1 - 19.02.2020 (PDF формат на файла) повече>>
  • Съдържание - 27.12.2019 (PDF формат на файла) повече>>
  • Техническа спецификация - 27.12.2019 (Excel формат на файла) повече>>
  • еЕЕDOP - 27.12.2019 (Zip формат на файла) повече>>
  • Документация - 27.12.2019 ( Word формат на файла) повече>>
  • Решение - 27.12.2019 (PDF формат на файла) повече>>
  • Обявление - 27.12.2019 (PDF формат на файла) повече>>