ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                     00494-2018-0007

Абонаментно и сервизно обслужване на медицинската апаратура за  образна диагностика на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ "ЕАД
 • Договор - 22.06.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 22.06.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 22.06.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 22.06.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 22.06.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 22.06.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 22.06.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка - 22.06.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 17.05.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Доклад - 17.05.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 2 - 17.05.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 09.05.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 1 - 27.04.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • еЕЕДОП -  (Zip формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация - (Excel формат на файла) повече>>
 • Съдържание  (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>