ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                     00494-2018-0015

Доставка на ларобаторни консумативи за УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ "ЕАД
 • Решение за прекратяване на ном. ед. от об. поз. - 07.02.2019  (PDF фoрмат на файла) повече>>
 • Решение за прекратяване на ном. ед. от об. поз. - 23.01.2019  (PDF фoрмат на файла) повече>>
 • Договор - 10.01.2019  (PDF фoрмат на файла) повече>>
 • Договор - 10.01.2019  (PDF фoрмат на файла) повече>>
 • Договор - 10.01.2019  (PDF фoрмат на файла) повече>>
 • Договор - 10.01.2019  (PDF фoрмат на файла) повече>>
 • Договор - 10.01.2019  (PDF фoрмат на файла) повече>>
 • Договор - 10.01.2019  (PDF фoрмат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка - 10.01.2019  (PDF фoрмат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка - 08.01.2019  (PDF фoрмат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка - 21.12.2018  (PDF фoрмат на файла) повече>>
 • Решение за прекратяване на процедурата за ном.ед. 4 от обособена позиция № 1- 19.12.2018  (PDF фoрмат на файла) повече>>
 • Решение - 03.12.2018  (PDF фoрмат на файла) повече>>
 • Доклад - 03.12.2018  (PDF фoрмат на файла) повече>>
 • Протокол № 3 - 03.12.2018  (PDF фoрмат на файла) повече>>
 • Протокол № 2 - 03.12.2018  (PDF фoрмат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените  - 13.11.2018  (PDF фoрмат на файла) повече>>
 • Протокол № 1 - 02.10.2018  (PDF фoрмат на файла) повече>>
 • Разяснение - 31.08.2018  (PDF фoрмат на файла) повече>>
 • Образци - приложения (Excel формат на файла) повече>>
 • еЕЕДОП -  (Zip формат на файла) повече>>
 • Съдържание  (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>