ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                     00494-2018-0021

Доставка на лекарствените продукти Blinatumomab и Inotuzumab ozogamicin за КДКХО на УМБАЛ ”Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД 
 • Договор - 31.01.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 31.01.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка - 31.01.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 07.01.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Доклад - 07.01.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 2 - 07.01.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 1 - 07.01.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 17.12.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • АОП - СТАНОВИШЕ за осъществен контрол II-ви етап - 12.11.2018 (Word формат на файла) повече>>
 • АОП - СТАНОВИШЕ за осъществен контрол i-ви етап -  (Word формат на файла) повече>>
 • eEEДОП -  (Zip формат на файла) повече>>
 • Съдържание  (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация  (Excel формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>