ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                     00494-2019-0013

Доставка на лекарствени продукти за онкологични заболявания и за пациенти на хемодиализа за УМБАЛ ”Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД"
 • Договор - 18.12.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 18.12.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 18.12.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 18.12.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 18.12.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 18.12.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 18.12.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 18.12.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 18.12.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка - 18.12.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка - 03.12.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 14.11.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 11.11.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка - 11.11.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 28.10.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Доклад - 28.10.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 2 - 28.10.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 10.10.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 1 - 04.10.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • еЕЕDOP - 26.08.2019 (Zip формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация - 26.08.2019 (Excel формат на файла) повече>>
 • Съдържание - 26.08.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация - 26.08.2019 ( Word формат на файла) повече>>
 • Решение - 26.08.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление - 26.08.2019 (PDF формат на файла) повече>>