ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                     00494-2019-0015

Доставка на медицински изделия за Клиника по ортопедия и травматология, подлежащи на частично реимбурсиране от НЗОК на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД
 • Договор - 27.12.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 27.12.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 27.12.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 27.12.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 27.12.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 27.12.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 27.12.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка - 27.12.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 25.11.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Доклад - 25.11.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол - 25.11.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 05.11.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • еЕЕDOP - 20.09.2019 (Zip формат на файла) повече>>
 • Подробна спецификация - 20.09.2019 ( Word формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация - 20.09.2019 (Excel формат на файла) повече>>
 • Съдържание - 20.09.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация - 20.09.2019 ( Word формат на файла) повече>>
 • Решение - 20.09.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление - 20 .09.2019 (PDF формат на файла) повече>>