ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                     00494-2019-0017

Доставка на лекарствени продукти за общоболнично приложение за УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД по прекратени позици
 • Договор - 20.01.2020 (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 20.01.2020 (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка №3 - 20.01.2020 (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка №2 - 23.12.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка №1 - 23.12.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 18.12.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 27.11.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Доклад - 27.11.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 2 - 27.11.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 18.11.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 1 - 07.11.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • еЕЕDOP - 03.10.2019 (Zip формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация - 03.10.2019 (Excel формат на файла) повече>>
 • Съдържание - 03.10.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация - 03.10.2019 ( Word формат на файла) повече>>
 • Решение - 03.10.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление - 03.10.2019 (PDF формат на файла) повече>>