ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                     00494-2018-0019

Доставка на медицински изделия за Клиника по неврохирургия, подлежащи на реимбурсиране от НЗОК 
 • Договор 1  - 20.03.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 2 - 20.03.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 3 - 20.03.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 4 - 20.03.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 5 - 20.03.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 6 - 20.03.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор 7 - 20.03.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка  - 20.03.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка  - 18.02.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  - 31.01.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Доклад  - 31.01.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол №2  - 31.01.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените  - 21.01.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол №1  - 07.12.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение за одобряване на обявление за изменение - 01.10.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • Документация - променена - 01.10.2018  (Word формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация - променена - 01.10.2018  (Excel формат на файла) повече>>
 • Приложение № 1 - Предложение за изпълнение на поръчката - променено - 01.10.2018  (Excel формат на файла) повече>>
 • Приложение № 4 - Ценово предложение - променено - 01.10.2018  (Excel формат на файла) повече>>
 • Съдържание на променената документация - 01.10.2018  (PDF формат на файла) повече>>
 • еЕЕДОП -  (Zip формат на файла) повече>>
 • Съдържание  (PDF формат на файла) повече>>
 • Ценово предложение (Excel формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация  (Excel формат на файла) повече>>
 • Предложение за изпълнение на поръчката  (Excel формат на файла) повече>>
 • Документация  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение  (PDF формат на файла) повече>>