ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                     00494-2019-0005

Доставка на дезинфектанти за нуждите на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД
 • Договор - 26.07.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 26.07.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 26.07.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 26.07.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Договор - 26.07.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка - 26.07.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка - 08.07.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 18.06.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Доклад - 18.06.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 2 - 18.06.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Писмо за отваряне на цените - 05.06.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 1 - 08.05.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • eEEДОП - 05.03.2019  (Zip формат на файла) повече>>
 • Съдържание05.03.2019  (PDF формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация05.03.2019  (Excel формат на файла) повече>>
 • Приложения05.03.2019  (Excel формат на файла) повече>>
 • Документация05.03.2019  (Word формат на файла) повече>>
 • Обявление 05.03.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 05.03.2019 (PDF формат на файла) повече>>