ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                     00494-2019-0021

Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи за УМБАЛ”Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД
 • Писмо за отваряне на цените - 10.02.2020 (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка № 2 - 31.01.2020 (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление за възложена поръчка № 1 - 31.01.2020 (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 1 с корекции - 24.01.2020 (PDF формат на файла) повече>>
 • Протокол № 1 - 23.01.2020 (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение за прекратяване на ном. ед. от обособенr позициr - 17.01.2020 (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение за прекратяване на ном. ед. от обособена позиция - 10.01.2020 (PDF формат на файла) повече>>
 • eEEDOP - 09.12.2019 (Zip формат на файла) повече>>
 • Ценово предложение 10 - 09.12.2019 (Excel формат на файла) повече>>
 • Ценово предложение 9 - 09.12.2019 (Excel формат на файла) повече>>
 • Ценово предложение 8 - 09.12.2019 (Excel формат на файла) повече>>
 • Ценово предложение 7 - 09.12.2019 (Excel формат на файла) повече>>
 • Ценово предложение 6 - 09.12.2019 (Excel формат на файла) повече>>
 • Ценово предложение 5 - 09.12.2019 (Excel формат на файла) повече>>
 • Ценово предложение 4 - 09.12.2019 (Excel формат на файла) повече>>
 • Ценово предложение 3 - 09.12.2019 (Excel формат на файла) повече>>
 • Ценово предложение 2 - 09.12.2019 (Excel формат на файла) повече>>
 • Ценово предложение 1 - 09.12.2019 (Excel формат на файла) повече>>
 • Предложение за изпълнение на поръчката 10 - 09.12.2019 (Excel формат на файла) повече>>
 • Предложение за изпълнение на поръчката 9 - 09.12.2019 (Excel формат на файла) повече>>
 • Предложение за изпълнение на поръчката 8 - 09.12.2019 (Excel формат на файла) повече>>
 • Предложение за изпълнение на поръчката 7 - 09.12.2019 (Excel формат на файла) повече>>
 • Предложение за изпълнение на поръчката 6 - 09.12.2019 (Excel формат на файла) повече>>
 • Предложение за изпълнение на поръчката 5 - 09.12.2019 (Excel формат на файла) повече>>
 • Предложение за изпълнение на поръчката 4 - 09.12.2019 (Excel формат на файла) повече>>
 • Предложение за изпълнение на поръчката 3 - 09.12.2019 (Excel формат на файла) повече>>
 • Предложение за изпълнение на поръчката 2 - 09.12.2019 (Excel формат на файла) повече>>
 • Предложение за изпълнение на поръчката 1 - 09.12.2019 (Excel формат на файла) повече>>
 • Техническа спецификация - 09.12.2019 (Excel формат на файла) повече>>
 • Документация - 09.12.2019 ( Word формат на файла) повече>>
 • Съдържание - 09.12.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Решение - 09.12.2019 (PDF формат на файла) повече>>
 • Обявление - 09.12.2019 (PDF формат на файла) повече>>